Zgłoś się na seminarium

Aby zgłosić się na seminarium należy:

1.      Pobrać poniższy formularz zgłoszeniowy.

2.      Wypełnić go:

- wpisać tytuł seminarium, którym jesteście Państwo zainteresowani,

- wpisać gdzie seminarium będzie się odbywać (w kalendarium znajdują się daty i dokładne adresy miejsc, w których poszczególne seminaria będą się odbywać),

- należy wypełnić tabelę znajdującą się w formularzu zgłoszeniowym,

- podpisać formularz (w wyznaczonym miejscu),

3.      Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać:

- faxem na numer: 41 366 12 47 

lub

- mailem na adres: biuro@szpp.eu

 

/userfiles/formularz_zgloszeniowy.doc