Seminaria dla pracodawców

Cykl 15 seminariów (po 3 w każdym z wyznaczonych powyżej regionów) z udziałem 10 przedstawicieli przedsiębiorstw ( właściciele, managerowie, osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi). Problematyka poruszana na seminariach:

  1. Poznaj swoje prawa, czyli seminarium z prawa pracy dla przedsiębiorców
  2. Skuteczne modele zarządzania w biznesie cz. I
  3. Skuteczne modele zarządzania w biznesie cz. II

Uczestnicy seminarium otrzymają terminarz z artykułami w którym zawarta zostanie tematyka poruszana w trakcie tych seminariów oraz raport „Prawne aspekty zatrudniania osób wychowujących dzieci”.