O projekcie

Jest Nam niezwykle miło poinformować Państwa, że z dniem 1 sierpnia br. Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych rozpoczął pracę nad nowym projektem, pt. „Mamy pracujące mamy!”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Regionem Świętokrzyskim – NSZZ „Solidarność” i ma na celu przekazanie kobietom i przedsiębiorcom regionu świętokrzyskiego wiedzę na temat rozwiązań flexicurity oraz korzyści płynących z zatrudnienia kobiet w ramach elastycznych form zatrudnienia.  Wiedza ta w znacznym stopniu może wpłynąć na poprawę funkcjonowania kobiet na rynku pracy.

W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl seminariów skierowanych do przedsiębiorców, które w swej tematyce będą poruszać kwestie z zakresu prawa pracy i skutecznych modeli zarządzania w biznesie w odniesieniu do idei elastycznych form zatrudnienia.Warto bowiem zauważyć, iż taki model pracy nie tylko umożliwia ograniczanie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego, ale także przynosi liczne korzyści pracodawcom i pracownikom, m.in.: pozwala optymalizować stan i strukturę zatrudnienia, obniża koszty pracy, a także zwiększa możliwości adaptacji przedsiębiorstw do zmian rynkowych. Ponadto przyczynia się do wzrostu aktywizacji zatrudnienia osób, które ze względu na sytuację rodzinną, osobistą lub stan zdrowia nie mogą podjąć pracy w pełnym wymiarze czasu.

Udział w spotkaniach będzie bezpłatny, a uczestnikom zapewnione zostaną materiały seminaryjne oraz lunch.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych seminariach, o których więcej informacji już wkrótce!