Konferencja otwierająca projekt - Skalbmierz 20.01.2012