Konferencja otwierająca projekt - Kielce 31.01.2012