Konferencja otwierająca projekt - Jędrzejów 23.01.2012