Konferencja otwierająca projekt - Bałtów 24.01.2012