Działania wspierające

Siedmiomiesięczny (po2h/m-c) dyżur psychologa i/lub prawnika w okresie od początku III 2012 - IX 2012.

O możliwości korzystania z doradztwa zostaną poinformowane uczestniczki/cy obu typów seminariów oraz konferencji.

Z porad będą mogli skorzystać zarówno przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, organizacji kobiet jak również kobiety i inni.

Produkt: usługa i/lub porada prawna, psychologiczna.

Trzy cykle spotkań w 5 rejonach województwa z udziałem prelegenta oraz VIP-a dla 25 kobiet, które będą wymieniać się doświadczeniami związanymi z życiem zawodowym, ciążą itp. Spotkania mają służyć integrowaniu i animowaniu lokalnych środowisk w celu podejmowania działań promujących godzenie życia zawodowego i rodzinnego, elastycznych form zatrudniania, banku godzin, tworzenia klubów dziecka, zakładania żłobków przez stowarzyszenia itp.

Ponadto uczestnicy otrzymają gadżety pomocne w procesie wychowywania dzieci np. chusty do noszenia dzieci.