Działania promocyjne

Kampania ma na celu przekazanie kobietom i przedsiębiorcom z regionu świętokrzyskiego wiedzy na temat godzenia życia zawodowego z rodzinnym, rozwiązań flexicurity.

W ramach kampanii zaplanowano akcję billboardowi, emisje spotów telewizyjnych i radiowych, insert w prasie, artykuły sponsorowane, strona internetowa oraz działania Public Relations (organizacja konferencji prasowych, e - zine, monitoring prasy, media relations, Social media, udział w targach pracy).