Działania na rzecz postaw

Cykl 30 seminariów (po 6 w każdym z 5 rejonów) z udziałem 15 kobiet/spotkanie, w trakcie których poruszana będzie następująca problematyka:

1) Poznaj swoje prawa - seminarium z prawa pracy dla kobiet

2) Zarządzanie i organizacja czasu

3) Elastyczne formy zatrudnienia w praktyce

4) Budowanie ścieżki rozwoju osobistego

5) Jak budować swój wizerunek oraz jak powrócić do formy po porodzie (walka z depresją poporodową)

6) Etykieta w biznesie, sztuka autoprezentacji.

Powyższe spotkania poprowadzą specjalnie na ten cel zatrudnieni trenerzy, każdy zjazd będzie trwał 8h, ponadto spotkania ze względu na grupę docelową (pracujące matki, będące na urlopach macierzyńskich itd.) będą odbywać się w przeciągu godzin 8-16, ze względu na możliwość pozostawienia dzieci w żłobkach i/lub przedszkolach. Spotkania będą również jednodniowe w celu zapewnienia elastycznego dostosowania grafiku uczestników (opieka na dzieckiem, wizyta u lekarz kobiet w ciąży itp)

Produkt: "Poradnik Młodej Mamy" - skrypt traktujący o problematyce poruszanej w trakcie seminariów.

 

Cykl 15 seminariów (po 3 w każdym z 5 rejonów) z udziałem 10 przedstawicieli przedsiębiorstw  (właściciele, managerowie, osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi) problematyka:

1) Poznaj swoje prawa - seminarium z prawa pracy dla przedsiębiorców

2) Skuteczne modele zarządzania w biznesie cz.I

3) Skuteczne modele zarządzania w biznesie cz.II

Produkt: terminarz, w którym zawarta zostanie problematyka poruszana w trakcie seminariów; raport "Prawne aspekty zatrudnienia osób wychowujących dzieci".

Terminy zostaną dostosowane do możliwości czasowych uczestników.

 

Dwa 2 dwudniowe(16h) seminaria dla 5 animatorów lokalnych, jakie odbędą się na przełomie XI i XII 2011 w trakcie których uczestnicy zdobędą wiedzę na temat sytuacji kobiet na rynku pracy, koncepcji flexicurity, elastycznych form zatrudnienia, a także zostaną zapoznani z procedurą wprowadzania informacji na stronę internetową i animowania środowisk lokalnych w 5 rejonach na jakie podzielono województwo świętokrzyskie - każdy animator "otrzyma" swój rejon:

1) Kielce i powiat kielecki

2) powiat: konecki, skarżyski, starachowicki

3) powiat: ostrowiecki, opatowski, sandomierski

4) powiat: staszowski, buski, kazimierski

5) powiat: pińczowski, jędrzejowski, włoszczowski

Głównym zadaniem animatorów/ek po odbyciu seminariów będzie aktywizowanie i animowanie lokalnych środowisk oraz pomoc w organizacji wydarzeń przewidzianych w projekcie na danym terenie. Zatrudnienie animatorów na zasadzie umowy cywilno-prawnej umożliwi elastycznie organizować czas pracy, dostosowywać do swoich potrzeb. Produkt: certyfikat ukończenia seminarium.