Działania informacyjne

Pięć spotkań - konferencji otwierających rozpocznie kampanię informacyjną w ramach projektu. W trakcie spotkań we wszystkich z poniżej podanych regionów:

  1. Kielce i powiat kielecki,
  2. powiat konecki, skarżyski i starachowicki,
  3. powiat staszowski, buski i kazimierski,
  4. powiat pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski,
  5. powiat ostrowiecki, sandomierski i opatowski.

zostaną zaprezentowane wyniki badania fokusowego o sytuacji zawodowej kobiet oraz stosowania przez pracodawców EFZ na terenie województwa świętokrzyskiego, a także cele i założenia kampanii oraz cyklu seminariów.