Działania badawcze

Badania fokusowe w 4 grupach osób (6-8 osobowych) z przedsiębiorstw MMŚ i dużych.

Badanie pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie o politykę świętokrzyskich przedsiębiorców wobec pracujących matek, kobiet planujących macierzyństwo. Pozwoli również na zdefiniowanie szczególnych trudności w przedmiotowym obszarze. Badania fokusowe staną się podstawą do realizacji kolejnych działań w ramach projektu tj. seminaria, Babińce, konferencje.

Na podstawie badań powstanie raport na temat zatrudniania młodych kobiet w kontekście macierzyństwa w województwie świętokrzyskich oraz stosowanie EFZ.