Cele projektu

Głównym celem projektu „Mamy pracujące mamy!”, który jest realizowany od 01.08.2011 do 30.11.2012 to zdobycie wiedzy na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez kobiety zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego oraz przeciwdziałanie krzywdzącym stereotypom pracującej matki poprzez wypromowanie korzyści płynących z zatrudnienia kobiet, elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy skierowanych do przedsiębiorców, managerów, ludzi odpowiedzialnych za kreowanie polityki kadrowej przedsiębiorstw z terenu województwa świętokrzyskiego. Zachęcanie do zmiany podejścia do zwalniania kobiet po urlopach macierzyńskich za pomocą kampanii promocyjnej.

Cele szczegółowe projektu:

  • zdobycie wiedzy na temat godzenia życia zawodowego i rodzinnego
  • dokonanie analizy sytuacji zatrudnienia oraz przebiegu kariery zawodowej młodych kobiet
  • wykreowanie wizerunku kobiety – matki jako zdyscyplinowanego i efektywnego pracownika, ukazanie negatywnych skutków dla przedsiębiorstw płynących ze zwalniania kobiet po urlopach macierzyńskich - utrata doświadczonej kadry, zmiana postaw społecznych odnośnie roli kobiet – matek.