Aktualności

ZAPRASZAMY NA BABIŃCE!!!


W naszym województwie odbędą się trzy cykle spotkań w 5 rejonach z udziałem prelegenta oraz VIP-a (znanej kobiety, której udało się pogodzić życie zawodowe z ciążą, a później z wychowywaniem dziecka). Zgromadzone na spotkaniu kobiety będziemy zachęcać do wymiany doświadczeń związanymi z życiem zawodowym, ciążą, wychwywaniem dzieci. Spotkania mają służyć integrowaniu i animowaniu lokalnych środowisk w celu podejmowania działań promujących godzenie życia zawodowego i rodzinnego, tworzenia klubów dziecka, zakładania żłobków przez stowarzyszenia itp. Każda z uczestniczek otrzyma gadżety pomocne w procesie wychowywania dzieci.

Terminy poszczególnych Babińców dostępne są w kalendarium. ZAPRASZAMY!