Aktualności

Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy

Wysoka znajomość rozwiązań elastycznego rynku pracy tylko w niewielkim stopniu przekłada się na ich stosowanie w praktyce.

Jedynym rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym jest zatrudnienie na czas określony, które występuje w 76% badanych przedsiębiorstw - wynika z badania PKPP Lewiatan.

Czytaj więcej >

Mamy w pracy

Fundacja św. Mikołaja od kilku lat prowadzi kampanię społeczną „Mamy w pracy”. Celem kampanii  jest informowanie o sytuacji matek na rynku pracy, poprawa tej sytuacji oraz dyskusja na temat łączenia obowiązków macierzyńskich i zawodowych kobiet. W ramach kampanii co roku ogłaszane są konkursy na firmę najbardziej przyjazną mamom.

Czytaj więcej >

III Europejski Kongres Kobiet

III Europejski Kongres Kobiet odbył się w Warszawie w dniach 17-18.09.2011. Uczestniczki spotkania przedstawiły listę 200 postulatów w trzech priorytetowych obszarach tematycznych.

Czytaj więcej >

Mamy pracujące mamy otrzymał patronat Wojewody Świętokrzyskiej oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Informujemy, że projekt "Mamy pracujące mamy!" realizowany przez Świętokrzyski Zwiazek Pracodawców Prywatnych Lewiatan otrzymał patronat honorowy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa oraz Wojewody Świętokrzyskiej Pani Bożentyny Pałki - Koruby.

Czytaj więcej >

Ostatnia sesja badań fokusowych

Badania fokusowe realizowane w ramach projektu "Mamy pracujące mamy" znajdują się w końcowym etapie realizacji. Wykonawcą badań jest Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, które realizuje badania od początku października 2011 w grupach fokusowych odpowiadających przedsiębiorstwom: mikro, małym, średnim i dużym. Ostatnia sesja badawcza przeznaczona dla przedstawicieli dużych firm odbędzie się 17.11.2011 r. Serdecznie zapraszamy do udziału. Wszelkie informacje dotyczące tego badania można uzyskać w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Zapraszamy!!!

Czytaj więcej >