Aktualności

Kobieta na świętokrzyskim rynku pracy

Kobieta na świętokrzyskim rynku pracy

Czytaj więcej >

Konferencja otwierająca projekt w Kielcach 31.01.2012

Konferencja otwierająca projekt w Kielcach 31.01.2012

Czytaj więcej >

Badanie fokusowe

Potrzebna kampania informacyjna!!!!!!!!!!!!!!

Czytaj więcej >

Ochrona pracownic w ciąży: Czego zlecać im nie wolno?

Szczególna ochrona, jaką cieszą się ciężarne pracownice, wynika z zapisów działu VII Kodeksu Pracy, określającego uprawnienia związane z rodzicielstwem.

Czytaj więcej >

Jak skutecznie zarządzać czasem?

Wartość czasu doceniamy zwykle dopiero wtedy, gdy zaczyna go nam brakować. Nie możemy go kupić, pożyczyć czy zmagazynować, choć próbujemy go oszczędzać. Nie jesteśmy w stanie cofnąć czasu ani przyspieszyć jego biegu, nie możemy więc nim zarządzać. Możemy natomiast określać priorytety dla swoich działań i kierować się nimi w wyborze tego, któremu poświęcimy nasz czas. Każdy z nas może nauczyć się zarządzać SOBĄ w czasie, aby korzystać z niego w możliwie najlepszy sposób.

Czytaj więcej >

Konferencja Telepraca 3 luty 2012 Warszawa

Konferencja Telepraca 3 luty 2012 Warszawa

Czytaj więcej >

Samozarządzanie, czyli brak hierarchii a efektywność

Samorzarządzanie, czyli brak hierarchii a efektywność.

Czytaj więcej >

Styczeń miesiącem poszukiwania pracy!!

Mamy !! Styczeń miesiącem poszukiwania pracy!!!

Czytaj więcej >

Czy mama się opłaca?

Pracodawca musi dbać o swoją pracownicę. Kodeks pracy jasno określa, jak ma to robić. Jeśli kobieta poinformuje pracodawcę o ciąży i będzie chciała zrobić badania (tak potrzebne w błogosławionym stanie), możliwe do wykonania tylko w czasie jej godzin pracy, będzie musiał się zgodzić na nie i na nieobecność pracownicy.

Czytaj więcej >

Ekspercka analiza polskiego ustawodastwa w 4 obszarach Flexicurity

Niniejszym prezentujemy ekspercką analizę polskiego ustwodawstwa w 4 obszarach Flexicurity.
Czytaj więcej >