Aktualności

Na zleceniu też masz prawo do zasiłku macierzyńskiego

Osoby wykonujące umowę zlecenie nie mają przywilejów gwarantowanych osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Mogą jednak korzystać z ochrony finansowej jaką daje im ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zleceniobiorca nie jest uprawniony do urlopu macierzyńskiego. Może jednak uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten będzie im przysługiwał przez ten sam czas, co osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Czytaj więcej >

Zachowawczość polskich pracowników… czyli jak często zmieniają oni pracę.

Zachowawczość polskich pracowników… czyli jak często zmieniają oni pracę.

Czytaj więcej >

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Czytaj więcej >

Mobbing a dyskryminacja

Mobbing a dyskryminacja

Czytaj więcej >

Emerytury – jakie, gdzie, od kiedy, dla kogo i na jakich warunkach

Emerytury – jakie, gdzie, od kiedy, dla kogo i na jakich warunkach

Czytaj więcej >

Rola kobiety - tradycja czy dyskryminacja?

Rola kobiety - tradycja czy dyskryminacja?

Czytaj więcej >

Tajne przez poufne

Czytaj więcej >

Zawód: mama

Zawód: mama

Czytaj więcej >

Zawody męskie i żeńskie

Zawody męskie i żeńskie

Czytaj więcej >

Stan cywilny w CV

Stan cywilny w CV

Czytaj więcej >